ЗА НАС

Научете повече за нашата фирма
СКК ВАЛЕНТ КОНСУЛТ е фирма в областта на финансово - счетоводното обслужване на юридически и физически лица. Основната ни цел е предлагане на счетоводно обслужване на добро ниво и с перфектно качество. Успехът на нашите клиенти е основна грижа за нас, определена цел и съществуваща възможност.

Счетоводна къща ВАЛЕНТ КОНСУЛТ предлага:

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Социални и здравни осигурителни вноски
 • ТРЗ и личен състав
 • Фирмена регистрация
 • Консултации
 • Други услуги

Услуги

Тук ще намерите всички предлагани от фирмата услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Клиенти

Нашите клиенти са юридически и физически лица, работещи в различни сектори на

Промишлеността

Търговията на едро и дребно

Услугите

Ресторантьорството

Селското стопанство


Контакти

Адрес